Skip to Navigation

MidiFlex, en intelligent markberedare

Vi träffar ofta markägare som aldrig skulle tillåta att det rullade en markberedare på deras mark. Ofta med argumenten att det förstör skogen, man kan inte ta sig fram vare sig till fots eller med 4-hjuling, det ser hemskt ut. Att ge plantan bästa möjliga start med minimal åverkan på naturen har drivit oss på MidiFlex AB till att utveckla markberedaren MidiFlex. Det trygga alternativet för dig som är rädd om din skog. Du som är maskinförare vet att arbetet ofta är slitsamt både för maskinen och ibland även kroppen. Vi vill ge er som markägare och entreprenör en skonsam markberedning som ett alternativ till dagens konventionella metoder.

Tack vare MidiFlexs intelligenta styrsystem, som läser av terrängen, är markberedningen skonsam mot naturen och det är lätt att ta sig fram i skogen efter avslutad markberedning. Placeringen av markberedningsaggregatet gör det även möjligt att direkt efter markberedningen ta in plantörer för plantering av ny skog och på så sätt säkra tillväxten för kommande generationer. Det intelligenta styrsystemet medför även att du som entreprenör kan använda en mindre maskin än vad som är brukligt för markberedare. Inte heller slits maskinen på samma sätt som vid användning av en konventionell markberedare eftersom styrsystemet hela tiden kompenserar marktrycket och armarna lyfts vid större hinder.

I galleriet finner du en jämförelse av resultatet mellan markberedning med MidiFlex och konventionell markberedare. Här finns även andra bilder, bland annat från mässor, visningar och annat.

Känner du att markberedare MidiFlex skulle passa dig och din mark eller dig som entreprenör, kontakta oss gärna eller vänd dig till ditt skogsbolag.

casino free spins