Skip to Navigation

Tietoja MidiFlexistä

Historia

MidiFlexin perusidea sai alkunsa Silva Nova –istutuskoneesta, jota käytettäessä haluttiin muokata kasvualusta välitöntä istuttamista varten. Äes suunniteltiin asennettavaksi telipyörän eteen, jotta pyörä tiivistäisi äestetyn maan taimelle sopivaksi kasvualustaksi.

Silva Novan jälkeen alan toimijat olivat yhä kiinnostuneempia kehittyneemmästä maanmuokkauskoneesta. Niiden pohjalta täsmentyivät seuraavat vaatimukset:

  • Äestyskoneen täytyy olla asennettavissa keskikokoiseen metsäkoneeseen telin takapyörien eteen ja toimia samalla periaatteella kuin lautasäes.
  • Laitteen tulee toimia koko ajan metsäkoneen edetessä ja pyöriessään nostaa "käännetty viilu" telipyörän eteen. Pyörä tai ketju painaa viilun maata vasten valmiiksi istutusalustaksi.
  • Menetelmän ensisijaisena tavoitteena on aikaansaada biologisesti suotuisia istutuslaikkuja maastovaikutuksen jäädessä vähäiseksi.
  • Äkeen tehon (sekä pyörintä että vetovastus) tulee olla säädettävissä pienehkölle metsäkoneelle, jolloin maastovaikutus ja energiankulutus jäävät vähäisiksi.

Näihin tekijöihin perustui ajatus nostovarresta ja maaperän vastuksen mittaamisesta.

Ensimmäistä prototyyppiä koeajettiin maanmuokkaukseen yleisesti käytettyä hieman pienemmässä metsäkoneessa. Tulokset osoittivat heti, että suunnitelma oli osunut oikeaan, mutta laitteessa tarvittaisiin testiversiota pidemmälle kehitettyä hydrauliikkaa ja ohjausjärjestelmää.

Kuten usein käy, ajan puutteen vuoksi projekti ei edennyt prototyyppitesteistä. Viimein Alftaprodukter sai pyynnön jatkaa äestyskoneen kehittelyä valmiin tuotteen aikaansaamiseksi.

Kauden 2008 jälkeen aloitimme uuden hydrauliikkajärjestelmän kehitystyön. Järjestelmään kuuluu useita proportionaaliventtiileitä erilaisten sylintereiden hydrauliikan säätelyyn. Samanaikaisesti haimme toimittajaa uudelle ohjausjärjestelmälle. Valitsimme Parkerin valmistaman IQAN-järjestelmän. Siihen kuuluu edistyksellinen näyttöyksikkö, jossa näkyvät eri toimintojen asetusarvot. Tavoitteenamme oli testausvaiheen vieminen päätökseen ennen kauden loppua.

Kuten niin usein ennenkin, aika alkoi käydä vähiin, mutta lokakuun lopulla laite viimein valmistui. Ensimmäisen koeajon tulos oli erittäin lupaava.

Toimintaperiaate 

MidiFlex on maanmuokkauslaite, jossa lautasäkeet on sijoitettu nostovarsien päähän metsäkoneen molemmille puolille telipyörän eteen.

Kuljettaja valitsee käsiteltävään maastotyyppiin parhaiten sopivan työstöleveyden, lautaskulman ja maapaineen. Lautasten pyörimisnopeus on säädettävissä vastaamaan metsäkoneen etenemisnopeutta. Ajaja voi nopeasti säätää työparametreja ajon aikana. Laitteessa on useita antureita, jotka välittävät ohjausjärjestelmään tietoa etenemisnopeudesta, nostovarren asennosta, lautaskulmasta, maaperän vastuksesta ym.

Ohjausjärjestelmän laskee maaperän vastuksen asetusarvoa jatkuvasti valitun maahan kohdistuvan paineen, nostovarren asennon ym. perusteella. Tämä asetusarvo muutetaan voimaksi, joka vaaditaan nostovarren pitämiseksi runkoon nähden halutussa asennossa. Voiman välityksestä huolehtivat proportionaaliventtiilit ja ”jousisylinteri”. Jos lautaseen kohdistuva voima ylittää asetusarvon esimerkiksi sen osuessa esteeseen, järjestelmä muuttaa nostovarren asentoa. Ohjausjärjestelmä vähentää tuolloin nostovarren maahan kohdistuvaa työntövoimaa. Vähemmän kuormitettuna lautanen "leijuu" esteen sen sijaan, että työntäisi sen sivuun.  Jos este on niin suuri, ettei ylitys "leijuen" ole mahdollista, ohjausjärjestelmä kohottaa nostovartta.

Maapaine pysyy pääosin vakiona riippumatta äkeen korkeusasennosta. Siitä huolehtivat nostovarren sylinterigeometria ja venttiilitoiminnot. Maapaine on säädettävissä portaattomasti lähes ”leijuvasta” lautasesta noin tonnin paineeseen saakka.

Vasenta ja oikeaa nostovartta ohjataan erikseen. Sen ansiosta voidaan ohittaa vain toisella puolella olevat esteet.  Ohjaussauvalla kuljettaja nostaa toisen tai molemmat varret ylös esimerkiksi suurten esteiden tai ojanylitysten kohdalla. Varret nousevat ylös automaattisesti peräytettäessä.

Kuljettaja voi valita laikutuksen tai katkonaisen muokkauksen.

 

casino free spins