Skip to Navigation

Andras ord om MidiFlex

"Responsen från markägarna har varit mycket positiv, man upplever att fler plantor överlever och en det vill inte ha markberett med något annat än MidiFlex. Själv upplever jag att bränsleförbrukningen är mindre än vid harvning med konventionell harv, rycken är borta vilket gör att maskinen och kroppen tar mindre stryk."

Entreprenör, Stefan Blomkvist, Blommans Naturvård AB

casino free spins